• Επικοινωνία
  • +30 2310 765866
  • Ωρες λειτουργίας
  • Δε-Πα: 08.00πμ - 4.30μμ

ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρία Φ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Α.Ε δραστηριοποιείται στο χώρο της ανακύκλωσης και εμπορίας παλαιών σιδήρων και μετάλλων εδώ και πέντε τουλάχιστον δεκαετίες διαθέτοντας τα πλέον σύγχρονα ιδιόκτητα μηχανήματα φορτηγά, κινητά και σταθερά πρεσοψαλίδια κοπής σιδήρων και άλλων μετάλλων, καθώς και μηχανήματα επεξεργασίας καλωδίων.
Διαθέτει επίσης: σωλήνες, λαμαρίνες διαφόρων διαστάσεων, δοκούς (Ήτα και Πι), κοίλους δοκούς (ορθογώνιους και τετράγωνους) καινούριους και διαλογής, γωνίες, ράγες διαφόρων διατομών, χρησιμοποιημένα ελαστικά φορτηγών και ι.χ. διαφόρων διαστάσεων, καθώς και εξαρτήματα προερχόμενα από διάλυση φορτηγών και μηχανημάτων.
Διαθέτουμε όλες τις απαραίτητες άδειες συλλογής - μεταφοράς - διαχείρισης για όλη την ελληνική επικράτεια καθώς και ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και Κοζάνης. Η εταιρία δραστηριοποιείται στον χώρο της ανακύκλωσης σε πλειοδοτικούς Διαγωνισμούς φορέων του Δημοσίου όπως ΔΕΗ ΑΕ, Μετοχικό Ταμείο Στρατού, Πρώην ΟΔΔΥ ΑΕ, Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ, ΕΛΠΕ ΑΕ, ΟΣΕ ΑΕ κλπ.
Είμαστε πιστοποιημένοι με ISO 14001 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης), ISO 9001 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας) και ακολουθούμε τους πλέον αυστηρούς κανόνες κατά την επεξεργασία των ανακυκλώσιμων υλικών ώστε να τα μετατρέψει σε δευτερεύουσες πρώτες ύλες οι οποίες δίνονται στις χαλυβουργίες για την περαιτέρω επεξεργασία τους.
Η εταιρία είναι συμβεβλημένη με το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών (RE-BATTERY & COMPAT) και διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου – οξέως σε πανελλαδική κλίμακα.
Επίσης είναι συμβεβλημένη με το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών (ΚΕΠΕΔ ΑΕ) και ασχολείται με την συλλογή – μεταφορά μεταλλικών συσκευασιών.

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

ΥΨΗΛΕΣ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Εφαρμόζουμε Σύστημα Περιβαντολλογικής Διαχείρισης πιστοποιημένο κατά ISO 14001. Ολόκληρη η λειτουργία της εταιρίας είναι προσανατολισμένη στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η πιστοποίηση μας κατά το Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001 αναδικνύει τη συνεχή μας προσπάθεια για ποιοτικές υπηρεσίες. Επενδύουμε συνεχώς σε υποδομές.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακύκλωσης και απόσυρσης αυτοκινήτων.
 X